: KEF alm. del

Sagstrin

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren og miljøministeren om VVM-sagsbehandlingsfejl i Energistyrelsen og konsekvenserne for havmiljøet, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål Q-T.
  2023-04-27T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren og ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik om sikring af, at Danmark lever op til klimaloven og IPCCs seneste rapport jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål U.
  2023-04-18T15:30:00.000Z

 • Green Power Denmark om elnetudspil.
  2023-04-13T15:30:00.000Z

 • Kreds af borgere fra Esbjerg Kommune og Tønder Kommune om screening af områder for placering af nationale testcentre for vindmøller langs Vadehavet.
  2023-04-13T14:15:00.000Z

 • Åbent samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om Klimarådets anbefalinger vedrørende landbruget i »Statusrapport 2023«, jf. KEF alm. del – samrådsrådsspørgsmål N og O.
  2023-04-13T14:00:00.000Z

 • BiomassAuctions om, hvorfor danske fjernvarmeforbrugere skal betale en overpris for opvarmning.
  2023-04-13T14:00:00.000Z

 • RWE Renewables Denmark om de kommende udbudskriterier for havvind, jf. KEF alm. del – bilag 166.
  2023-03-30T15:30:00.000Z

 • Danske Bank om en klimaplan for bankens aktiviteter, jf. KEF alm. del – bilag 143.
  2023-03-30T15:15:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om Klimarådets »Statusrapport 2023«, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål J og P.
  2023-03-30T14:00:00.000Z

 • UNICEF Danmarks Nationale Rettighedsråd om en resolution om klima og børns rettigheder, jf. KEF alm. del – bilag 96.
  2023-03-30T14:00:00.000Z

 • Stig Voldbjerg Sørensen om, at beregningen af klimapåvirkningen af landbrugets metanudledning er forkert, jf. KEF alm. del – bilag 86 og 181.
  2023-03-23T14:15:00.000Z

 • Danske Vandværker om forbrugerejede vandværker og arbejdet med grøn omstilling.
  2023-03-23T14:00:00.000Z

 • Drivkraft Danmark om indregning af ILUC i CO2-fortrængningskravet til transporten, jf. KEF alm. del – bilag 184.
  2023-03-23T14:00:00.000Z

 • Lukket samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om ministerens indstilling til samlenotat vedrørende rådsmøde (energi) den 28. marts 2023, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål K. Se tillige KEF alm. del – bilag 186, 188 og 189.
  2023-03-23T10:15:00.000Z

 • Dansk Erhverv om åben dør-ordningen.
  2023-03-16T14:30:00.000Z

 • Danish Biorecycling om eksport af biomasse og affald, som kunne have været anvendt til energiproduktion i Danmark.
  2023-03-16T14:15:00.000Z

 • Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning om, hvordan berostillelse af åben dør-ordningen påvirker kommunens klimaindsats, jf. KEF alm. del - bilag 139.
  2023-03-02T16:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om, hvordan udbygningen af den vedvarende energi igen kommer op i det nødvendige tempo, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål A.
  2023-02-23T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om åben dør-ordningen, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål B-D.
  2023-02-21T13:15:00.000Z

 • Teknologirådet om projekt om ulighed i energiomstillingen.
  2023-02-09T15:30:00.000Z

 • Heliac om en ny teknologi for vedvarende energi, jf. KEF alm. del – bilag 427 (2021-22).
  2023-02-02T14:15:00.000Z

 • ICOS-Danmark/DTU om manglende midler til drift af ICOS, det internationale program til måling af drivhusgasser i atmosfæren, jf. KEF alm. del – bilag 44.
  2023-02-02T14:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke