: KEF alm. del

Sagstrin

 • Kurt Mosgaard m.fl. om fjernvarmepuljen, jf. KEF alm. del – bilag 195.
  2024-05-16T14:15:00.000Z

 • Kalundborg Refinery og Rådet for Grøn Omstilling om potentialerne ved grønne flybrændstoffer m.v., jf. KEF alm. del – bilag 215.
  2024-05-16T14:00:00.000Z

 • Varmepumpeindustrien om en dansk strategi for anvendelse af varmepumpeteknologi, jf. KEF alm. del – bilag 129 og 207.
  2024-04-18T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om Klimarådets »Statusrapport 2024«, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål U. Se tillige KEF alm. del – bilag 206 og 218.
  2024-04-04T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om hvorfor Nordsøaftalen og undergrundsloven vægtes højere end Parisaftalen og klimaloven, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål S.
  2024-03-20T08:00:00.000Z

 • (Kl. 14.15) Lukket samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om indstilling til samlenotat vedrørende rådsmøde (energi) den 4. marts 2024, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål T. Se tillige KEF alm. del – bilag 205.
  2024-02-29T14:15:00.000Z

 • Varmepumpeindustrien om en dansk strategi for anvendelse af varmepumpeteknologi, jf. KEF alm. del – bilag 129 og 207.
  2024-02-29T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om de nye beregninger fra Aarhus Universitet om CO2-udledningerne fra lavbundsjorde m.v., jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål P-R.
  2024-02-08T14:00:00.000Z

 • Build 17 om CO2-lagring i afgrøder og byggematerialer, jf. KEF alm. del – bilag 79.
  2024-02-01T14:15:00.000Z

 • Borgerforeningen Energiø Bornholm om Energiøen, jf. KEF alm. del – bilag 95.
  2024-02-01T14:00:00.000Z

 • NOAH, Miljøforeningen Ren Nekselø Bugt og Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev om planerne om CO2-lagring på land, jf. KEF alm. del - bilag 94 og 165.
  2024-01-25T14:15:00.000Z

 • Brintbranchen om den europæiske brintbank og aucition-as-a-service, jf. KEF alm. del - bilag 114.
  2024-01-25T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om Energistyrelsens behandling af en ansøgning fra INEOS om indvinding af olie fra Hejre-feltet, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål M-O.
  2024-01-18T14:00:00.000Z

 • Næstved Fjernvarmeværk om dækning af udgifter til CO2-kvoter på affaldsforbrændingsanlæg og manglende incitament til at etablere CCS-anlæg, jf. KEF alm. del – bilag 33 og 146.
  2024-01-11T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med udenrigsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og erhvervsministeren om åben dør-ordningen og samspillet med havplanen og regeringens havvindsudvalg, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål G-L.
  2023-12-20T12:00:00.000Z

 • DI, Green Power Denmark, Dansk Erhverv, Brintbranchen og STRING om finansiering af dansk brintinfrastruktur, jf. KEF alm. del - bilag 43.
  2023-12-14T14:15:00.000Z

 • DI om DI’s udspil til energieffektivitet 2.0, jf. KEF alm. del bilag 421, folketingsåret 2022-23 (2. samling).
  2023-12-14T14:00:00.000Z

 • Klimaskovfonden om status på fondens bidrag til den danske klimaindsats m.v., jf. KEF alm. del – bilag 49.
  2023-11-30T15:15:00.000Z

 • Mattle om bytræers bidrag til løsning af byernes klimakriser, jf. KEF alm. del bilag 352 (20222).
  2023-11-30T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om ministeren redegørelse og kommentar til Klimarådets »Kommentering af Klimaprogram 2023«, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål F. Se tillige KEF alm. del - bilag 17.
  2023-11-23T14:00:00.000Z

 • Fjernvarme Fyn og Aalborg Forsyning om konkrete projekter der bliver udfordret af VE-prisloftet, jf. KEF alm. del – bilag 423 (20222) og KEF alm. del – bilag 31.
  2023-11-09T15:45:00.000Z

 • Dansk Fjernvarme om problemerne med at få etableret overskudsvarmeprojekter, jf. KEF alm. del bilag 411 (20222).
  2023-11-09T15:30:00.000Z

 • DanskHalm om en klimaafgift på halm, jf. KEF alm. del – bilag 10.
  2023-10-26T15:00:00.000Z

 • Green Power Denmark om lokal opbakning til vedvarende energi, jf. KEF alm. del - bilag 313 (20222).
  2023-10-26T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med udenrigsministeren om ministerens involvering i nye havvindsordninger, som Folketinget ikke blev orienteret om, og om ministerens forhold til Copenhagen Infrastructure Partners, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål B-E.
  2023-10-25T09:00:00.000Z

 • Åbent samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om beslutningen om at åbne et nyt gasfelt i Nordsøen med et miniudbud er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, jf. KEF alm. del – samrådsspørgsmål A.
  2023-10-04T12:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke