: MOF alm. del

Sagstrin

 • Lukket samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 25. april 2023, jf. MOF alm. del - samrådsspm. Z.
  2023-04-19T13:15:00.000Z

 • Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund om PFAS i naturen, jf. MOF alm. del - bilag 188.
  2023-04-19T13:00:00.000Z

 • Det Danske Citizen Science Netværk om Den nye Kunming-Montréal Globale Biodiversitet Rammeaftale og inddragelse af borgerviden i forvaltningen af naturen, jf. MOF alm. del - bilag 176.
  2023-04-12T13:15:00.000Z

 • Lodsejere i Treldenæs, Gudenå Dalen og Hesbjergkilen om beslutningsgrundlaget for fredninger, fredningsprocessen og klageinstans.
  2023-04-12T13:00:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren om naturnationalparkerne og de vedtagne dispensationsmuligheder fra dyrevelfærdsloven, jf. MOF alm. del - samrådsspm. N, O og P.
  2023-03-29T13:00:00.000Z

 • Sydvestjyske Fåreavlere om ulvens udbredelse i Danmark, jf. MOF alm. del - bilag 214.
  2023-03-22T13:45:00.000Z

 • Landsforeningen af Danske Mælkeproducenterne om køers metan-udledning fra fordøjelsesprocesser, jf. MOF alm. del - bilag 217.
  2023-03-22T13:30:00.000Z

 • Arla om model for nyt bæredygtighedstillæg, jf. MOF alm. del – bilag 130.
  2023-03-22T13:15:00.000Z

 • Kim Lykke Pedersen, Bønnerup Strand, om nye regler omkring et Seltra-panel, der skal være i trawlet, jf. MOF alm. del – bilag 131.
  2023-03-22T13:00:00.000Z

 • Lukket samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20. marts 2023, jf. MOF alm. del - samrådsspm. T. Se også MOF alm. del - bilag 195 og 207.
  2023-03-15T14:30:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om kvælstofudledninger, jf. MOF alm. del - samrådsspm. Q, R og S. Se også MOF alm. del - svar på spm. 92-94.
  2023-03-15T13:00:00.000Z

 • Lukket samråd med miljøministeren om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmødet (miljø) den 16. marts 2023, jf. MOF alm. del - samrådsspm. U. Se også MOF alm. del - bilag 160 og 173 (kl. 14.00).
  2023-03-01T14:00:00.000Z

 • Tværvidenskabeligt forskernetværk ved Københavns Universitet om naturpligt og naturzone.
  2023-03-01T13:00:00.000Z

 • Bennet Onsvig om fokus på hjortevildtet og Schweisshundeførerens vilkår i Danmark, jf. MOF alm. del – bilag 94 (kl. 13.45).
  2023-03-01T13:00:00.000Z

 • Foreningen Bevar De Danske Skove om naturnationalparker og store arealer med urørt skov, jf. MOF alm. del – bilag 109 (kl. 13.15).
  2023-03-01T13:00:00.000Z

 • Faggruppen bag Nyt koncept for naturnationalparker om naturnationalparker, jf. MOF alm. del – bilag 108 (kl. 13.30).
  2023-03-01T13:00:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren og ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om udbredelsen af PFAS i Danmark, jf. MOF alm. del - samrådsspm. K, L og M. Se også MOF alm. del - bilag 38 og MOF alm. del - svar på spm. 67, 85, 90 og 91.
  2023-02-24T08:30:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren om miljøfarlige stoffer i havmiljøet, jf. MOF alm. del - samrådsspm. E og F. Se også MOF alm. del - svar på spm. 24-40.
  2023-02-23T10:30:00.000Z

 • Åbent samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om dyrevelfærd for smågrise, jf. MOF alm. del - samrådsspm. H, I og J (kl. 14.00-15.00).
  2023-02-22T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren om udledning af spildevand, jf. MOF alm. del - samrådsspm. B, C og D. Se også MOF alm. del - bilag 107 og MOF alm. del - svar på spm. 128-136 og MOF alm. del - svar på spm. 151.
  2023-02-22T13:00:00.000Z

 • Dansk Akvakultur om Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 22-27, jf. MOF alm. del - bilag 689 (20211) og MOF alm. del - bilag 120.
  2023-02-08T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med miljøministeren om olieholdigt spildevand fra Norge, jf. MOF alm. del - samrådsspm. A. se også MOF alm. del - svar på spm. 6, 7, 10 og 20-22 og MOF alm. del - bilag 96 og 107.
  2023-02-08T13:00:00.000Z

 • RGS Nordic om udledning af renset spildevand i Agersø Sund, jf. MOF alm. del - bilag 85 og 96.
  2023-02-01T13:00:00.000Z

 • Lukket samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om indstilling til den kommende dagsorden for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 30. januar 2023, jf. MOF alm. del - samrådsspm. G. Se tillige MOF alm. del - bilag 65 og 76.
  2023-01-25T13:00:00.000Z

 • Foreningen for Grundvandsbeskyttelse om beskyttelse af drikkevandet, jf. MOF alm. del – bilag 28 og 59.
  2023-01-18T13:15:00.000Z

 • NCC om indvinding af sand i Køge Bugt, jf. MOF alm. del – bilag 27 og 58.
  2023-01-18T13:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke