: BUU alm. del

Sagstrin

 • Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om at Inklusionsundersøgelsen 2022 viser, at der i næsten alle skoleklasser i Danmark er elever, der ikke får den støtte, som de har brug for, jf. BUU alm. del – samrådsspm. E.
  2023-04-26T08:00:00.000Z

 • Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om, hvordan ministeren vil sikre kvalitet og sammenhæng i de mindste skoleelevers hverdag, når regeringen ønsker at forkorte skoledagen uden at kompensere kommunerne til øgede åbningstider i fritidstilbuddene, jf. BUU alm. del – samrådsspm. D.
  2023-04-20T10:15:00.000Z

 • Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren om årsagen til, at et stigende antal børn og unge mistrives, jf. BUU alm. del – samrådsspm. C.
  2023-04-13T11:15:00.000Z

 • Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om, hvad ministerens holdning er til forårs-SFO og kommunernes sparemanøvre, der går ud over børnene, jf. BUU alm. del – samrådsspm. B.
  2023-03-30T10:15:00.000Z

 • Daniel Noti om unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) med et handicap.
  2023-03-30T10:15:00.000Z

 • AFLYST: Åbent samråd med børne- og undervisningsministeren om regeringen vil beholde midlerne i opkvalificeringspuljen til uddannelse af mere pædagogisk personale, jf. BUU alm. del – samrådsspm. A.
  2023-03-15T10:30:00.000Z

 • Herlufsholm Skole om alle de nye forandringer og initiativer som skolen arbejder med.
  2023-02-23T10:45:00.000Z

 • Sisters Hope om deres metode for læring og dannelse gennem kunsten, jf. BUU alm. del - bilag 17 og bilag 57 (internt).
  2023-02-23T10:30:00.000Z

 • Lærlingeoprøret om, hvad der skal til for at give erhvervsuddannelserne et kvalitetsløft, jf. BUU alm. del - bilag 31 (internt) og bilag 56.
  2023-02-23T10:15:00.000Z

 • Alliancen for Digital Teknologiforståelse om digital teknologiforståelse i uddannelsessystemet, jf. BUU alm. del - bilag 34 (internt).
  2023-02-09T11:00:00.000Z

 • Brobyggerne om deres brobyggeruge, jf. BUU alm. del - bilag 48 (internt).
  2023-02-09T10:45:00.000Z

 • Pollitos om mulighed for at etablere dansk/spanske dagtilbud, jf. BUU alm. del - bilag 30 (internt).
  2023-02-09T10:30:00.000Z

 • Landsforeningen Talentspejderne om finansloven, jf. BUU alm. del - bilag 46 (internt).
  2023-02-09T10:15:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke