L 111: Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Ændring af værdiansættelsesprincipper).

Med lovforslaget foreslås det at ændre værdiansættelsesprincipperne for alle typer andelsboligforeninger. Det foreslås, at gyldighedsperioden for valuarvurderinger, til brug for fastsættelse af andelsværdien, forlænges fra 18 til 42 måneder. Det foreslås derudover, at det bliver muligt at nettoprisindeksere ejendomsværdien, når andelsværdien fastsættes på baggrund af den senest ansatte ejendomsværdi. Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 15. april 2024, så det kan finde anvendelse ved fastsættelse af andelsværdien på en generalforsamling i april 2024, hvor hovedparten af andelsboligforeningerne afholder ordinær generalforsamling. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 32, der faldt bort i oktober 2022 pga. folketingsvalget. Der er foretaget enkelte ændringer i lovforslaget, og bemærkningerne er omskrevet.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, V, SF, LA, DD, M, KF, EL, RV, DF, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 1 (Lars Boje Mathiesen (UFG)).

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-21T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-11T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-29T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-22T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-22T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke