L 46: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrket international rekruttering).

Forslaget indfører en række ændringer i udlændingeloven, der har til formål at styrke den internationale rekruttering. Med forslaget gøres tiltagene fra aftalen ”Styrket international rekruttering”, der blev indgået i juni 2022 mellem den tidligere regering (S), V, SF, RV, KF, NB, LA og KD, permanente. Forslaget indfører bl.a. en ny supplerende beløbsordning til håndtering af manglen på arbejdskraft, en udvidelse af fast track-ordningen til ansættelse af arbejdskraft fra tredjelande og et automatisk jobsøgningsophold på 3 år til udlændinge, der afslutter en dansk bachelor-, professionsbachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse. Forslaget indfører desuden en udvidelse med flere stillingsbetegnelser af positivlisten for personer med en videregående uddannelse samt en udvidelse af Startup Denmark-ordningen.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, V, M, DD, LA, KF, RV, ALT og NB), imod stemte 18 (SF, EL og DF), hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Ændringsforslag nr. 7 af 20.03.2023 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Kaare Dybvad Bek)
  2023-03-20T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-10T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-10T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-08T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-01T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke