: SUU alm. del

Sagstrin

 • Niels Due Jensens Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter om transplantation af nyrepatienter i nyrebytte i udlandet, jf. SUU alm. del - bilag 152.
  2023-04-27T15:30:00.000Z

 • NordicInfu Care om behandling til patienter, der lider af kroniske sygdomme, jf. SUU alm. del - bilag 150.
  2023-04-27T15:15:00.000Z

 • FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme om behandling af danskere med en autoimmun sygdom, jf. SUU alm. del - bilag 149.
  2023-04-27T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om kræftbehandling og ventetidsgaranti m.v., jf. SUU samrådsspm. P-S.
  2023-04-25T14:30:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om fejl, budgetoverskridelser og forsinkelser på de kvalitetsfondsstøttede supersygehusbyggerier, jf. SUU samrådsspm. K-N.
  2023-04-18T14:00:00.000Z

 • Alliancen De Autoimmune om finansiering af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS), jf. SUU alm. del - bilag 146.
  2023-04-13T15:30:00.000Z

 • Johannes Larsen om det danske sundhedsvæsen, jf. SUU alm. del - bilag 145.
  2023-04-13T15:15:00.000Z

 • Henrik Moesgaard Thorup om at danske læger ikke vil tage imod viden fra udlandet, jf. SUU alm. del - bilag 155.
  2023-04-13T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om børns udredning og behandling for kønsdysfori, jf. SUU samrådsspm. F-J.
  2023-04-11T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om det stigende problem med brug af ekstremt afhængighedsskabende opioider blandt børn og unge, jf. SUU samrådsspm. D og E.
  2023-04-11T14:00:00.000Z

 • Nikotinbranchen om røgfrie nikotinprodukters rolle i at nedbringe antallet af rygere.
  2023-03-28T14:30:00.000Z

 • Lukket samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om de indgåede akutpakker med Danske Regioner og Sundhed Danmark, jf. SUU samrådsspørgsmål C
  2023-03-28T14:00:00.000Z

 • Christin Walter og Henrik Busch om det danske sundhedssystem, jf. SUU alm. del - bilag 123.
  2023-03-23T15:45:00.000Z

 • Cecilie Hildebrandt m.fl. om behandling af patienter med øvre nakkeproblemer, jf. SUU alm. del - bilag 122.
  2023-03-23T15:30:00.000Z

 • Patientforeningen om undersøgelse af den manglende kvalitet i patientjournaler, jf. SUU alm. del - bilag 131.
  2023-03-23T15:15:00.000Z

 • Stine Bjørn Gram m.fl. om tilskud til fodterapi i praksissektoren, jf. SUU alm. del - bilag 121.
  2023-03-23T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om, hvilke sundhedseffekter der er af tolkegebyret, jf. SUU samrådsspm. B.
  2023-03-21T14:30:00.000Z

 • Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering om prioritering og finansiering af fremtidens høreområde, jf. SUU alm. del - bilag 115.
  2023-03-14T15:00:00.000Z

 • Niels Enersen om bivirkninger ifm. deltagelse i klinisk forsøg.
  2023-03-14T14:45:00.000Z

 • Louise Dreisig om behandling af kvinder med endometriose, jf. SUU alm. del - bilag 80.
  2023-03-02T15:30:00.000Z

 • Kvindelige Lægers Forening om processen for autorisation af udenlandske læger i Danmark, jf. SUU alm. del - bilag 79.
  2023-03-02T15:15:00.000Z

 • Borgergruppen CPH uden udvidelse om helbreds- og sundhedsmæssige effekter af en udbygning af Københavns Lufthavn, jf. SUU alm. del - bilag 78 og 97.
  2023-03-02T15:00:00.000Z

 • Kl. 15.00. Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om presset på landets akutafdelinger og patientsikkerheden, jf. SUU samrådsspm. A.
  2023-02-28T15:00:00.000Z

 • Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS om hvad institutionen står for og arbejder med.
  2023-02-23T15:30:00.000Z

 • Fertility Care om foreningens arbejde og finansiering, jf. SUU alm. del - bilag 71.
  2023-02-23T15:15:00.000Z

 • Center for Hjerneskade om specialiseret genoptræning af borgere med hjerneskade, jf. SUU alm. del - bilag 70.
  2023-02-23T15:00:00.000Z

 • Børns Vilkår og Psykiatrifonden om rapporten "Menneskelige og økonomiske omkostninger, når børn vokser op i familier med psykisk sygdom", jf. SUU alm. del - bilag 39.
  2023-02-21T15:15:00.000Z

 • Vidensråd for Forebyggelse om rådets seneste rapport ”Nikotinbrug blandt børn og unge. Konsekvenser og forebyggelse”, jf. SUU alm. del - bilag 56.
  2023-02-02T15:30:00.000Z

 • FlexHospital om hospitalets koncept og bæredygtighed.
  2023-02-02T15:00:00.000Z

 • Sten Holm om det danske sundhedsvæsen, jf. SUU alm. del - bilag 54.
  2023-01-31T14:30:00.000Z

 • Dan Kolko om Polioforeningens bevilling på finansloven, jf. SUU alm. del - bilag 43.
  2023-01-31T14:00:00.000Z

 • Danske Tandplejere om en ny aftale for voksentandplejen, jf. SUU alm. del - bilag 30.
  2023-01-26T15:45:00.000Z

 • Stomiforeningen, Senfølgerforeningen, DALYFO og Kræftens Bekæmpelse om ulighed i tildelingen af personlige hjælpemidler, jf. SUU alm. del - bilag 28.
  2023-01-26T15:30:00.000Z

 • Medicoindustrien om godkendelsesprocessen for medicinsk udstyr, jf. SUU alm. del - bilag 27.
  2023-01-26T15:15:00.000Z

 • SMILfonden om organisationens arbejde og finansiering, jf. SUU alm. del - bilag 25.
  2023-01-24T15:15:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke