: SUU alm. del

Sagstrin

 • RådgivningsDanmark om kvalitetssikring af civilsamfundets rådgivningstjenester til sårbare og udsatte mennesker, jf. SUU alm. del - bilag 370.
  2023-09-26T14:30:00.000Z

 • Børn og Unges Trivsel om UNIK-indsatsen til udsatte unge mellem 15-30 år.
  2023-09-26T14:15:00.000Z

 • Tandlægeforeningen om Tandskadeerstatningen, jf. SUU alm. del - bilag 344 (fortroligt).
  2023-09-26T14:15:00.000Z

 • Lukket samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om forebyggelse af drab og vold mod personale i psykiatrien, jf. SUU samrådsspm. AJ.
  2023-09-19T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om udbredelsen af private koncerner på lægeklinikområdet, jf. SUU samrådsspm. AE og AF.
  2023-09-14T16:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om henvisning af flere patienter til udredning og behandling på privathospitalerne, jf. SUU samrådsspm. AA-AD.
  2023-09-14T15:00:00.000Z

 • Den Lægefaglige Tænketank, ATLAS om styrkelse af den primære forebyggelse, jf. SUU alm. del - bilag 362.
  2023-09-12T14:15:00.000Z

 • Patientforeningen og CSR Consult om prøvelse af frihedsberøvelse efter psykiatriloven, jf. SUU alm. del - bilag 350.
  2023-09-12T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om forebyggelse af drab og vold mod personale i psykiatrien, jf. SUU samrådsspm. AG-AI.
  2023-09-12T13:00:00.000Z

 • Forældre & Sorg om nationale retningslinjer, der sikrer specialiseret hjælp til alle forældre, der mister et barn.
  2023-08-29T14:45:00.000Z

 • Dansk Firmaidræt om rapporten: Resultater fra rapporterne Sygdomsbyrden i Danmark 2022 — sygdomme og risikofaktorer, udgivet af Sundhedsstyrelsen, 2023, jf. SUU alm. del – bilag 308, samt anbefalinger til, hvordan vi kan og skal forebygge.
  2023-08-29T14:30:00.000Z

 • VIRTU Research Group, Region Hovedstadens Psykiatri om innovativ ikke-medicinsk behandling i psykiatrien, jf. SUU alm. del - bilag 313.
  2023-08-22T14:30:00.000Z

 • GEJSER om e-cigaretter, rygeophør og kroppens evne til at optage medicin, jf. SUU alm. del - bilag 310.
  2023-08-22T14:15:00.000Z

 • Du'lac Behandler Foreningen Danmark om behandling af uønsket hårvækst, jf. SUU alm. del - bilag 309.
  2023-08-22T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om rekruttering- og fastholdelsesproblemer i det offentlige sundhedsvæsen, jf. SUU samrådsspm. Å
  2023-06-29T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om tolkegebyret i sundhedsvæsenet, jf. SUU samrådsspm. Ø.
  2023-06-27T14:00:00.000Z

 • GC Healthcare om bedre luftkvalitet i de offentlige bygninger og forebyggelse af sygdomme og smittespredning, jf. SUU alm. del - bilag 255.
  2023-06-08T15:45:00.000Z

 • Finn Nørgaard Foreningen om terrorofres rettigheder og behovet for at inddrage sundhedspolitik i arbejdet om terrorofres rettigheder, jf. SUU alm. del - bilag 240.
  2023-06-08T15:30:00.000Z

 • Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed om rapporten "Bedre vilkår for Kultur og Sundhed. Tværfaglige perspektiver og politiske anbefalinger i 2023", jf. SUU alm. del - bilag 239.
  2023-06-08T15:15:00.000Z

 • Motionsbranchen under SMVdanmark om manglende fokus på forebyggelse i sundhedspolitikken.
  2023-06-08T15:00:00.000Z

 • Foreningen FitforKids om projekt "LivsEnergi" - børn og unge der lider af svær overvægt, jf. SUU alm. del - bilag 233.
  2023-06-06T14:45:00.000Z

 • Amplexa Genetics A/S om deling af sundhedsdata i Danmark, jf. SUU alm. del - bilag 232.
  2023-06-06T14:30:00.000Z

 • Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet om undersøgelse af mødre for cystisk fibrose, jf. SUU alm. del - bilag 231.
  2023-06-06T14:15:00.000Z

 • Calpro AS om digitalisering af sundhedsvæsnet.
  2023-06-06T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om behandling af børn og unge for kønsdysfori, jf. SUU samrådsspm. V-Z.
  2023-05-30T14:30:00.000Z

 • EDTA Patientforeningen om forsøgsordning vedrørende EDTA-behandling, jf. SUU alm. del - bilag 205.
  2023-05-16T14:30:00.000Z

 • Danske Osteopater om status på osteopatien fem år efter autorisation af professionen, jf. SUU alm. del - bilag 211.
  2023-05-16T14:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om implementering af initiativer fra det faglige oplæg fra Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, som aftalt i aftalen for en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed, jf. SUU samrådsspm. T og U.
  2023-05-09T14:00:00.000Z

 • Julie Lykke Harbjerg og Peter Svenningsen om situationen på danske operationsgange.
  2023-05-04T15:45:00.000Z

 • SundFornuft - Tænketanken for Sundhedspolitik om organisationens arbejde.
  2023-05-04T15:30:00.000Z

 • Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen vedrørende støjgener i VVM-undersøgelsen af 3. Limfjordsforbindelse (På Teams).
  2023-05-04T15:15:00.000Z

 • Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade om BED - Binge Eating Disorder.
  2023-05-04T15:00:00.000Z

 • Tor Biering-Sørensen, Gentofte Hospital om influenzavaccinestudiet DANFLU-2, jf. SUU alm. del - bilag 186.
  2023-05-02T14:15:00.000Z

 • Lægeforeningen om den kommende forordning om det fælles sundhedsdataområde (European Health Data Space - EHDS), jf. SUU alm. del - bilag 176.
  2023-04-27T15:45:00.000Z

 • Niels Due Jensens Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter om transplantation af nyrepatienter i nyrebytte i udlandet, jf. SUU alm. del - bilag 152.
  2023-04-27T15:30:00.000Z

 • Niels Due Jensens Fond til støtte af transplantation af nyrepatienter om transplantation af nyrepatienter i nyrebytte i udlandet, jf. SUU alm. del - bilag 162.
  2023-04-27T15:30:00.000Z

 • NordicInfu Care om behandling til patienter, der lider af kroniske sygdomme, jf. SUU alm. del - bilag 150.
  2023-04-27T15:15:00.000Z

 • NordicInfu Care om behandling af patienter med kroniske sygdomme, jf. SUU alm. del - bilag 161.
  2023-04-27T15:15:00.000Z

 • FAIM – Foreningen For Autoimmune Sygdomme om behandling af danskere med en autoimmun sygdom, jf. SUU alm. del - bilag 149.
  2023-04-27T15:00:00.000Z

 • FAIM - Foreningen For Autoimmune Sygdomme om behandling af patienter med autoimmun sygdom, jf. SUU alm. del - bilag 159.
  2023-04-27T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om kræftbehandling og ventetidsgaranti m.v., jf. SUU samrådsspm. P-S.
  2023-04-25T14:30:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om fejl, budgetoverskridelser og forsinkelser på de kvalitetsfondsstøttede supersygehusbyggerier, jf. SUU samrådsspm. K-N.
  2023-04-18T14:00:00.000Z

 • Alliancen De Autoimmune om finansiering af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS), jf. SUU alm. del - bilag 146.
  2023-04-13T15:30:00.000Z

 • Johannes Larsen om det danske sundhedsvæsen, jf. SUU alm. del - bilag 145.
  2023-04-13T15:15:00.000Z

 • Henrik Moesgaard Thorup om det danske sundhedsvæsen, jf. SUU alm. del - bilag 155.
  2023-04-13T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om børns udredning og behandling for kønsdysfori, jf. SUU samrådsspm. F-J.
  2023-04-11T15:00:00.000Z

 • Åbent samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om det stigende problem med brug af ekstremt afhængighedsskabende opioider blandt børn og unge, jf. SUU samrådsspm. D og E.
  2023-04-11T14:00:00.000Z

 • Nikotinbranchen om røgfrie nikotinprodukters rolle i at nedbringe antallet af rygere.
  2023-03-28T14:30:00.000Z

 • Lukket samråd med indenrigs- og sundhedsministeren om de indgåede akutpakker med Danske Regioner og Sundhed Danmark, jf. SUU samrådsspørgsmål C
  2023-03-28T14:00:00.000Z

 • Christin Walter og Henrik Busch om det danske sundhedssystem, jf. SUU alm. del - bilag 123.
  2023-03-23T15:45:00.000Z

Ældre sagstrin vises muligvis ikke

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke