L 119: Forslag til lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Særordningen for små virksomheder på momsområdet, justering af momsreglerne om leveringssted for visse virtuelt leverede ydelser, ophævelse af særlig momsregel ved el- og gashandel, betalingsfrist for køb og indførsel af visse køretøjer, godtgørelse af dækningsafgift i chokoladeafgiftsloven, præcisering af krav om beholdningsregnskab ved løssalg af groftskåret røgtobak, bøder ved enkeltsalg af cigaretter og manglende beholdningsregnskab, afgiftsforhøjelser på nikotinprodukter og røgfri tobak samt justering af overgangsregler ved afgiftsforhøjelser på røgfri tobak, nikotinprodukter og nikotinholdige væsker, nulangivelse ved udbetaling af royalty til udlandet uden indeholdelse af kildeskat m.v.).

Med lovforslaget foreslås at gennemføre vedtagne EU-regler, der har til formål at lette byrderne for små virksomheder og styrke konkurrencen på momsområdet. Det foreslås at udvide adgangen til momsfritagelse og forenklinger for små virksomheder, så der skabes lige vilkår for alle virksomheder i EU. Endvidere foreslås at gennemføre vedtagne EU-regler, der, i lyset af at det er blevet mere udbredt at streame eller på anden måde virtuelt deltage i arrangementer inden for bl.a. kultur og underholdning, sikrer, at disse arrangementer momsbelægges i forbrugslandet. Med aftale om en forebyggelsesplan målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol indgået den 14. november 2023 er regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Alternativet enige om bl.a. at forhøje afgifterne på nikotinprodukter og røgfri tobak med henblik på at begrænse disse produkters tilgængelighed for børn og unge, som er de primære forbrugere af disse produkter. Afgiftsforhøjelsen foreslås gennemført med lovforslaget. Herudover foreslås en række tekniske forslag, der bl.a. indebærer justeringer, tilpasninger og præciseringer i skatte- og afgiftslovgivningen. Det foreslås, at loven skal træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, bortset fra visse dele af loven, der skal træde i kraft henholdsvis den 20. maj 2024, den 1. juni 2024, den 1. juli 2024 og den 1. januar 2025.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Ændringsforslag nr. 11 af 22.03.2024 uden for betænkningen af Hans Kristian Skibby (DD)
  2024-03-22T00:00:00.000Z

 • Philip Morris International om L 119 (Simplere momsordning for små virksomheder m.v.), jf. L 119 - bilag 7 og L 119 - spm. 14.
  2024-03-21T10:30:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-21T10:15:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-21T10:15:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-20T13:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-20T13:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-18T10:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-03-13T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-28T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-28T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke