L 100: Forslag til lov om ændring af lov om spil. (Styrket indsats mod matchfixing, forbedrede sanktionsmuligheder, hjemmel til øget databehandling, ændrede gebyrer for spilleautomater og diverse justeringer af spilområdet).

Lovforslaget udmønter dele af Aftale om nye rammer for spilmarkedet #2: Almennyttige lotterier og styrket kontrol, indgået den 15. februar 2022 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne. Det foreslås, at Spillemyndigheden får mulighed for at indhente nødvendige oplysninger og for fortroligt at udveksle oplysninger med medlemmer af platformen. Formålet er at styrke indsatsen mod matchfixing og understøtte Spillemyndighedens rolle som sekretariat for platformen for bekæmpelse af matchfixing. Det foreslås endvidere, at Spillemyndigheden gives forbedrede sanktionsmuligheder i form af mulighed for at udstede påbud og påtaler samt offentliggøre sanktioner. Derudover foreslås indført et krav om spilleleverandørtilladelse, hvorefter leverandøren kan sanktioneres og tilladelsen kan tilbagekaldes ved overtrædelser af lovgivningen. Derudover foreslås, at Spillemyndigheden får en udvidet databehandlingshjemmel, der gør det muligt i højere grad at analysere spildata. Herudover foreslås gebyrstrukturen for gevinstgivende spilleautomater ændret, så der fremadrettet betales et gebyr på baggrund af spiludbyderens indtægt frem for pr. spilleautomat. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2024, med undtagelse af de dele, der omhandler spilleverandørtilladelser og gebyrændringen for gevinstgivende spilleautomater, der foreslås at træde i kraft den 1. januar 2025.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-05-02T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-30T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-19T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-19T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-17T00:00:00.000Z

 • Dansk Automat Brancheforening om L 100 (Udmøntning af aftalen om nye rammer for spilmarkedet), jf. L 100 - bilag 6 og L 100 - spm. 2.
  2024-04-03T10:15:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-06T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-01-31T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-01-31T00:00:00.000Z

Dokumenter