: ULØ alm. del

Sagstrin

 • Repræsentanter fra 6 øer (Anholt, Fejø, Fur, Omø, Venø og Aarø) om forsøgsordningen med frilandsbyer og -øer, jf. ULØ alm. del - bilag x.
  2024-05-15T10:00:00.000Z

 • Landdistrikternes Fællesråd om Landdistriktsbarometeret og Grøn Boligrotation i Landdistrikterne, jf. ULØ alm. del - bilag 82.
  2024-05-15T09:30:00.000Z

 • Møde med Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. ULØ alm. del - bilag 97 (internt). Se også ULØ alm. del - bilag 81 og 96 (internt).
  2024-04-03T10:30:00.000Z

 • Koordinationsudvalget for LAG (Lokale Aktions Grupper)/FLAG i Danmark, jf. ULØ alm. del - bilag 84 og bilag 99.
  2024-04-03T09:45:00.000Z

 • Jan Bendix om Venøs udfordringer med kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, jf. ULØ alm. del - bilag 56 og bilag 98.
  2024-04-03T09:30:00.000Z

 • Jan Bendix om Venøs udfordringer med kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, jf. ULØ alm. del - bilag 56.
  2024-03-20T10:30:00.000Z

 • Åbent samråd med ministeren for byer- og landdistrikter om analysen fra Balance Danmark ”Geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2015-2023”, jf. ULØ alm. del - Samrådsspørgsmål I. Se også ULØ alm. del - bilag 74, ULØ alm. del – svar på spm. 74 og 75 og B 20 – svar spm. 5.
  2024-03-13T10:30:00.000Z

 • Møde med Balance Danmark om geografisk fordeling af statslige arbejdspladser 2015-2023, jf. ULØ alm. del – bilag 74.
  2024-03-13T09:45:00.000Z

 • Åbent samråd med ministeren for byer- og landdistrikter og klima-, energi- og forsyningsministeren om konsekvenserne af placeringen af VE-anlæg for de berørte borgere m.v., jf. ULØ – samrådsspørgsmål C-F.
  2024-02-21T08:30:00.000Z

 • Lukket samråd med klima-, energi- og forsyningsministeren om konsekvenser for landdistrikter og øer af regeringens klimapolitik, jf. ULØ – samrådsspørgsmål G og H.
  2024-02-07T10:00:00.000Z

 • Morten Kastrup og Line Mørkegaard vedr. kompensation til naboer til store VE-anlæg i det åbne land i praksis, jf. ULØ alm. del - bilag 58.
  2024-01-24T10:15:00.000Z

 • Ballerup Kommune, Glostrup Kommune og Vejle Kommune om ulovlig beboelse i kolonihaver, jf. ULØ alm. del - bilag 24 og ULØ alm. del - bilag 68 (Fortroligt).
  2024-01-24T10:00:00.000Z

 • Foreningen imod Kæmpevindmøller ved Bulbjerg, jf. ULØ alm. del - bilag 55 og 67.
  2024-01-17T10:30:00.000Z

 • Jan Bendixen og Peter Petersen om Venøs begrænsede mulighed for at udvikle sig på grund af kystnærhedszoner og strandbeskyttelseslinjer, jf. ULØ alm. del - bilag 56.
  2024-01-17T10:15:00.000Z

 • Fejøborgere om forsøgsordning med frilandsbyer og -øer, jf. ULØ alm. del - bilag 45 og 66 (internt).
  2024-01-17T10:00:00.000Z

 • Samråd om færgedrift til øerne og sikring af landevejsprincippet med transportministeren, jf. ULØ alm. del - samrådsspørgsmålene A og B. (Se evt. ULØ alm. del - svar på spm. 5 - 8, ULØ alm. del - spm. 15, ULØ alm. del - svar på spm. 8, 47 og 65 (folketingsåret 2022-23 2. samling) og ULØ alm. del - bilag 37).
  2023-11-22T13:00:00.000Z

 • Tønder Kommune om placering og etablering af tredje testcenter for store havvindmøller, jf. ULØ alm. del - bilag 9.
  2023-10-25T10:00:00.000Z

 • Modtagelse af deputation:
  2023-10-25T10:00:00.000Z

 • Foretræde ved Femø Færgegruppe og Aksø Ildsjæle om reducering af færgeafgange, jf. ULØ alm. del - bilag 135 (folketingsår 2022-23, 2. samling) og ULØ alm. del - bilag 6.
  2023-10-11T10:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke