L 40: Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af Ansvarsudvalgets forslag om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder og ændring af reglerne om egnethed og hæderlighed).

Lovforslaget indeholder en række ændringer af reglerne om egnethed og hæderlighed for ledelsesmedlemmer og nøglepersoner i finansielle virksomheder. Ændringerne skal sikre den rette balance mellem krav til ledelserne i de finansielle virksomheder og hensynet til, at rekrutteringsgrundlaget ikke begrænses unødigt. Forslaget har derudover til formål at bidrage til, at det i højere grad bliver muligt at holde ledelsen i en finansiel virksomhed straffe- og erstatningsretligt ansvarlig for grove ledelsessvigt og uforsvarlig adfærd. Desuden har forslaget til formål at regulere fratrædelsesordninger for direktører i finansielle virksomheder med henblik på at sikre de rette muligheder for at kunne fratage direktøren en fratrædelsesgodtgørelse, når denne eksempelvis har deltaget i ledelsen af en finansiel virksomhed, der er – eller har været – involveret i finansiel kriminalitet m.v. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 16. juni 2022 om skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-02T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter