L 105: Forslag til lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. (Ændringer som følge af vedtagelsen af forordning om etablering af infrastruktur for alternative drivmidler).

Forslaget skaber overensstemmelse mellem dansk lovgivning og AFI-forordningen, der regulerer brugen af alternative drivmidler til transport. AFI-forordningen erstatter det tidligere AFI-direktiv og fastsætter bl.a. fælles tekniske specifikationer og krav til brugerinformation, datalevering og betalingskrav for infrastruktur for alternative drivmidler. Lovforslaget er erhvervsrettet lovgivning, og loven ventes at træde i kraft den 13. april 2024.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, V, SF, LA, DD, M, KF, EL, RV, ALT og UFG), imod stemte 4 (DF), hverken for eller imod stemte 1 (Lars Boje Mathiesen (UFG)).

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-12T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-22T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z

Dokumenter