L 107: Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet m.v.).

Med lovforslaget foreslår regeringen, at alle store virksomheder og alle børsnoterede virksomheder (med undtagelse af børsnoterede mikrovirksomheder) samt visse finansielle virksomheder skal rapportere bæredygtighedsoplysninger efter europæiske standarder i årsrapporten. Det foreslås også, at størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven for mikro-, små og mellemstore virksomheder forhøjes. Det betyder, at flere virksomheder bliver omfattet af lempeligere regnskabskrav. Målet er, at investorer, civilsamfundets aktører og andre interessenter med den foreslåede bæredygtighedsrapportering bedre kan vurdere virksomhedernes bæredygtighed og kanalisere finansiering og efterspørgsel i retning af de mest bæredygtige virksomheder. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2024.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-05-02T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-30T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-18T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-15T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-15T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-04-08T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-23T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke