L 108: Forslag til lov om socialt frikort.

Forslaget gør forsøgsordningen med et socialt frikort permanent fra 2025 og frem. Frikortet giver udsatte borgere mulighed for at optjene et fribeløb, der ikke skal betales skat af, og som ikke medfører et fradrag i eventuelle offentlige ydelser. Derudover indeholder forslaget mindre præciseringer og justeringer i forhold til forsøgsordningen.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-05-02T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-30T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-23T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-23T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-12T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z