B 27: Forslag til folketingsbeslutning om selvstændig kriminalisering af internationale forbrydelser i dansk ret, herunder tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Aktører

Sagstrin

 • Beretning
  2023-04-27T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-04-25T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-04-12T00:00:00.000Z

 • Modtagelse af deputation fra DIGNITY og Amnesty International, Danmark, jf. B 27 - bilag 1 og 2.
  2023-03-23T12:15:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter