L 45: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indberetning i Schengeninformationssystemet (SIS) af tredjelandsstatsborgere, som er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse, og bemyndigelse til udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at foretage indberetninger og forestå konsultationer i medfør af SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen).

Lovforslaget skal først og fremmest danne grundlaget for udlændingemyndighedernes anvendelse af SIS-tilbagesendelsesforordningen, der som noget nyt pålægger medlemsstaterne at indberette alle tilbagesendelsesafgørelser. Forslaget indfører derfor en ny bestemmelse i udlændingeloven, der pålægger udlændingemyndighederne at indberette en udlænding, der ikke er statsborger i et Schengenland eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, til Schengeninformationssystemet (SIS), hvis udlændingen er genstand for en afgørelse om tilbagesendelse. Forslaget bemyndiger også udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte nærmere regler om udlændingemyndighedernes kompetence til at indberette i SIS, herunder på en anden udlændingemyndigheds vegne. Dette har til formål at sikre overholdelsen af fristerne i SIS-forordningen og SIS-tilbagesendelsesforordningen.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 100 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, RV, DF og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 9 (EL, ALT).

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Omtrykt
  2023-03-17T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-10T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-10T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-08T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-01T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-09T00:00:00.000Z

Dokumenter