L 104: Forslag til lov om ændring af lov om social service og forskellige andre love. (Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.).

Lovforslaget har til formål at sikre en ligestilling af krisecentertilbud, så mænd udsat for vold i en nær relation og deres eventuelt ledsagende børn kan få støtte og omsorg på krisecentre i lighed med kvinder. Lovforslaget følger op på aftalen om finansloven for 2023 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti og på dele af regeringens Handlingsplan mod partnervold og partnerdrab fra sommeren 2023. Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 15. april 2024.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, V, SF, LA, DD, M, KF, EL, RV, DF, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-11T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-01T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-22T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

Dokumenter