B 94: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pelsavl i Danmark.

Det foreslås, at regeringen inden udgangen af 2024 udarbejder en plan for at gennemføre et permanent forbud mod og udfasning af pelsavl i Danmark. Herudover foreslås det, at regeringen skal indkalde partierne, der har stemt for beslutningsforslaget, til forhandlinger om mulighederne for finansiering af planen.

Forslaget blev forkastet. For stemte 21 (SF, EL, RV og ALT), imod stemte 83 (S, V, LA, DD, M, KF og UFG), hverken for eller imod stemte 5 (DF, Jon Stephensen (UFG)). Ved en fejl stemte Lars Boje Mathiesen (UFG) imod forslaget.

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Betænkning
  2024-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem.
  2024-03-01T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-02-28T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-02-27T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-02-26T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-21T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-30T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-12-05T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-12-05T00:00:00.000Z

Dokumenter