L 56: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Udvidelse af fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling).

Forslaget udvider fristen for retten til udvidet frit sygehusvalg i forbindelse med somatisk behandling. Fristen bliver udvidet fra 1 måned til 2 måneder og gælder personer, som er henvist til sygehusbehandling og udredt i perioden fra den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2024. Udvidelsen af fristen gælder alene somatisk behandling. Forslaget udmønter dele af regeringsgrundlaget »Ansvar for Danmark – Det politiske grundlag for Danmarks regering« fra den 14. december 2022.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 77 (S, V, M, SF, EL, RV og ALT), imod stemte 26 (DD, LA, KF, DF og NB), hverken for eller imod stemte 0. På grund af en fejl, blev der ikke registreret stemmeafgivning fra Mikkel Bjørns (DF) panel.

Sagstrin

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-12T00:00:00.000Z

 • 3. behandling
  2023-04-20T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-04-11T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-04-05T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-24T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-03-15T00:00:00.000Z