B 22: Forslag til folketingsbeslutning om indtægtsregulering af bøder.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2023-05-04T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-04-27T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-04-25T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-04-12T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-01-31T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-31T00:00:00.000Z