L 27: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse. (Udskydelse af revisionsbestemmelse).

Med lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse, blev der bl.a. indført obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, ligesom forældreansvaret blev styrket gennem mulighed for standsning af børne- og ungeydelsen. Ifølge loven skulle der have været fremsat lovforslag om revision af loven i folketingsåret 2021-22. Revisionsfristen blev dog udskudt til folketingsåret 2022-23 ved lov nr. 2153 af 27. november 2021. Det følger af den oprindelige lov, at der forud for revisionen vil blive gennemført en evaluering af lovens virkninger. Evalueringerne af lovens virkninger offentliggøres i løbet af 1. kvartal 2023. Evalueringerne vil ikke være gennemført i så god tid, at det vil være muligt at nå både forhandlinger og lovproces i folketingsåret 2022-23. Det foreslås derfor, at revisionen af loven udsættes i yderligere et år, hvorefter børne- og undervisningsministeren fremsætter forslag til lov om revision af loven i folketingsåret 2023-24.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 102 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, DF og NB), imod stemte 8 (RV og ALT), hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-08T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-22T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-02-14T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-01-31T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-26T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-26T00:00:00.000Z

Dokumenter