B 15: Forslag til folketingsbeslutning om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag).

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af B 10 (1. samling 2022-23). Forslaget har til formål at gøre det muligt for dansk politi at anvende genetisk slægtsforskning i efterforskningen af drab og grov personfarlig kriminalitet. Politiet må kun bruge genetisk slægtsforskning med kendelse fra retten, og når en række særlige kriterier er opfyldte.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2023-04-18T13:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem.
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-09T00:00:00.000Z

 • Modtagelse af deputation fra Martin Wittrup Enggaard (forslagsstiller) om B 15 (om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag)
  2023-03-02T11:15:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-11T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-01-11T00:00:00.000Z

Dokumenter