B 15: Forslag til folketingsbeslutning om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag).

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af B 10 (1. samling 2022-23). Forslaget har til formål at gøre det muligt for dansk politi at anvende genetisk slægtsforskning i efterforskningen af drab og grov personfarlig kriminalitet. Politiet må kun bruge genetisk slægtsforskning med kendelse fra retten, og når en række særlige kriterier er opfyldte.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 97 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, Trine Pertou Mach (EL), DF og NB), imod stemte 4 (RV), hverken for eller imod stemte 8 (EL, ALT). Ved en fejl stemte Trine Pertou Mach (EL) for forslaget.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2023-04-18T13:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Forslag som vedtaget
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem.
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-09T00:00:00.000Z

 • Modtagelse af deputation fra Martin Wittrup Enggaard (forslagsstiller) om B 15 (om, at dansk politi skal kunne bruge genetisk slægtsforskning i efterforskning af drab og grov personfarlig kriminalitet (borgerforslag)
  2023-03-02T11:15:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-11T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-01-11T00:00:00.000Z

Dokumenter