B 175: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsætning af fuglevildt til jagt.

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at udarbejde en plan for at forbyde og gradvist udfase udsætning af fuglevildt til jagt, hvor forslag til forskellige tidsplaner og omkostninger skal være klar inden udgangen af 2024. Baggrunden for forslaget er de etiske og miljømæssige bekymringer ved årligt at udsætte over 1 million fugle, herunder invasive arter som fasaner, og den negative påvirkning dette har på dyrevelfærd og biodiversitet. Planen skal diskuteres med Folketingets partier, og finansieringen vil forhandles med regeringen.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-16T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-03-01T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-03-01T00:00:00.000Z