B 109: Forslag til folketingsbeslutning om dansk udtrædelse af Energichartertraktaten (ECT).

Forslaget indebærer, at Danmark udtræder af energichartertraktaten (ECT). Det er regeringens vurdering, at ECT er utidssvarende, og at der ikke er udsigt til, at en tilstrækkelig ambitiøs modernisering vil blive vedtaget og træde i kraft blandt ECT’s parter. Forslaget er fremsat i forbindelse med Europa-Kommissionens forslag til rådsafgørelser om hhv. EU’s og Euratom’s udtræden af ECT den 7. juli 2023. Det er Europa-Kommissionens vurdering, at ECT ikke er i overensstemmelse med EU’s investeringspolitik- og lovgivning eller EU’s energi- og klimapolitik.

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-05-07T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-22T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-11T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-27T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

Dokumenter