L 97: Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Initiativer mod digitale krænkelser, herunder forbud mod grooming, sidestilling af samleje med barn med voldtægt, tilsnigelse af samleje, religiøse lederes udnyttelse af religiøs afhængighed med henblik på at skaffe sig samleje m.v.).

Lovforslaget er fremsat efter ønske fra Naalakkersuisut og indeholder en række ændringer af den grønlandske kriminallovs bestemmelser om seksualforbrydelser: For det første indføres en særskilt bestemmelse om grooming. For det andet udvides kriminallovens forbud mod seksuelle relationer med personer under 18 år, så bestemmelsen fremover også kommer til at omfatte blufærdighedskrænkelse. For det tredje foreslås det at udvide kriminallovens bestemmelser om seksualforbrydelser, så bestemmelserne fremover også kommer til at omfatte seksuelle handlinger, som gerningsmanden får den forurettede til at udføre på sig selv, herunder såkaldt sextortion. For det fjerde foreslås det at modernisere sprogbrugen i en række af kriminallovens bestemmelser. For det femte foreslås det at udvide kriminallovens voldtægtsbestemmelse, således at sager, hvor gerningsmanden, der har samleje eller andet seksuelt forhold til et barn under 15 år, er fyldt 22 år, fremover vil skulle henføres til kriminallovens § 77, stk. 2, 2. pkt., om voldtægt, i stedet for kriminallovens § 79 om seksuelt forhold til børn. For det sjette foreslås det at indføre en bestemmelse, som kriminaliserer samleje og andet seksuelt forhold med en person, der forveksler gerningsmanden med en anden, som voldtægt. For det syvende udvides det kriminaliserede område i kriminallovens § 78, stk. 2, om groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed til at omfatte religiøse lederes grove misbrug af deres stilling. Lovforslaget indgår i regeringens samarbejde med naalakkersuisut om at opdatere lovgivningen i Grønland på statens ansvarsområder, så de følger standarden i Danmark.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, DF, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-16T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-16T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-04-09T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-03T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-22T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-23T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-06T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-01-17T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-01-17T00:00:00.000Z

Dokumenter