B 77: Forslag til folketingsbeslutning om en afgift på brugen af privatfly.

Det foreslås, at regeringen udarbejder et forslag, der lægger en høj klimaafgift på brugen af privatfly med fossilt brændstof i Danmark, som ikke kan begrundes ud fra sundhedshensyn, særlige nationale interesser og nødsituationer, og som ikke vedrører mindre propeldrevne fly.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-11T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-08T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-29T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-25T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-15T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-15T00:00:00.000Z

Dokumenter