B 59: Forslag til folketingsbeslutning om en dansk tiltræden til det forstærkede samarbejde i EU om en skat på finansielle transaktioner.

Det foreslås at pålægge regeringen at meddele Rådet og Europa-Kommissionen, at Danmark formelt tilslutter sig det forstærkede samarbejde i EU, der er skabt med henblik på at indføre en skat på finansielle transaktioner.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-25T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-10T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-03T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for ÆF
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-28T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-25T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-15T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-15T00:00:00.000Z

Dokumenter