L 42: Forslag til lov om Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Lovforslaget har til formål at forankre tilsynsansvaret for KommuneKredit hos Finanstilsynet og at fastsætte rammerne for det tilsyn, som Finanstilsynet skal føre med KommuneKredit. Forslaget giver Finanstilsynet mulighed for at føre tilsyn med KommuneKredit på grundlæggende samme måde, som Finanstilsynet i dag fører tilsyn med andre finansielle virksomheder. Det giver derudover mulighed for, at grønlandske og færøske kommuner mod en 100-procentsgaranti fra den danske stat kan optage lån og indgå finansiel leasing med KommuneKredit. Det skal være med til at sikre, at grønlandske og færøske kommuner får tilsvarende omkostningseffektive adgang til finansiering, som danske kommuner har.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-02T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter