L 41: Forslag til lov om etablering af statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med en anden opvarmningskilde i landdistriktsområder uden for fjernvarmenettet.

For at gøre Danmark uafhængigt af russisk olie og gas skal danske hjem, der i dag har olie- eller gasfyr, hurtigst muligt skifte til en anden opvarmningskilde – også i områder af landet, hvor der ikke er eller bliver mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet, og hvor der kan være usikkerhed om ejendommens varige værdi. Lovforslaget er målrettet landdistriktsområder, hvor disse forhold oftere gør sig gældende. Med lovforslaget indføres en ordning med statsgaranti på lån til udskiftning af olie- eller gasfyr med eksempelvis en varmepumpe. Ordningen skal gøre det nemmere for boligejere at opnå finansiering til udskiftning af et olie- eller gasfyr, ved at en del af risikoen ved finansieringen løftes væk fra institutterne. Lovforslaget udspringer af den politiske aftale "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" af 25. juni 2022 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-28T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger

Dokumenter