L 33: Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Lovforslaget er det første af samlingens lovforslag om de personer, der ved lov kan få meddelt indfødsret (dansk statsborgerskab) i Danmark.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV og ALT), imod stemte 5 (DF og NB), hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

  Resultat: ikke vedtaget

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-09T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-02T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-02T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-02T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke