L 21: Forslag til lov om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser.

Formålet med lovforslaget er at bidrage til, at der på EU-plan, og på nationalt plan, findes en effektiv og virkningsfuld processuel ordning for anlæggelse af gruppesøgsmål om påbud og genopretning, der er tilgængelig for forbrugere i alle medlemsstater. Lovforslaget gennemfører et EU-direktiv om adgang til anlæggelse af gruppesøgsmål til beskyttelse af forbrugernes kollektive interesser. Hensigten med lovforslaget er at øge forbrugerbeskyttelsesniveauet ved at indføre mulighed for, at godkendte myndigheder og organisationer, der repræsenterer forbrugernes interesser, kan anlægge og føre to nye typer af gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende om henholdsvis påbud, forbud og genopretning. Det vil betyde, at forbrugere f.eks. kan opnå at få adgang til erstatning, hvis en virksomhed har overtrådt de regler, som direktivet omfatter. Lovforslaget indeholder krav til de myndigheder og organisationer, som ønsker at blive godkendt til at føre gruppesøgsmål. Loven træder i kraft den 25. juni 2023.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-20T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-02T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-01-31T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-25T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-25T00:00:00.000Z

Dokumenter