L 17: Forslag til lov om gennemførelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Kongeriget Danmark og Den Franske Republik.

Lovforslaget har til formål at indhente Folketingets samtykke til, at regeringen indgår en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Den Franske Republik. Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Danmark og Den Franske Republik kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab med bopæl i den ene stat modtager fra den anden stat. Ud over regler vedrørende undgåelse af dobbeltbeskatning indeholder overenskomsten også regler, der skal forsøge at hindre international skatteunddragelse og -omgåelse, og procedurer for et udvidet samarbejde mellem landenes skattemyndigheder. Overenskomsten blev undertegnet den 4. februar 2022 i Paris. Det foreslås, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Dette sker, når dobbeltbeskatningsoverenskomsten er tiltrådt af både den danske og den franske regering.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-25T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-25T00:00:00.000Z

Dokumenter