Rådsmøde 3947 - uddannelse m.v.: Rådsmøde nr. 3947 (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 15.-16. maj 2023

Aktører

Sagstrin

 • Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 15.-16. maj 2023 Børne- og undervisningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 5-11
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådskonklusioner om udsatte og fordrevne kunstnere
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Revision af 2019-resolutionen fra repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om EU-medlemsstaternes repræsentation i WADA’s bestyrelse og koordinationen af medlemsstaternes holdninger forud for møderne i WADA
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Sikring af respekt for menneskerettigheder ved organisering af større sportsbegivenheder
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådskonklusioner om den sociale dimension i et bæredygtigt Europa for unge
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådsresolution om resultaterne af den 9. cyklus af EU’s Ungedialog
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådsresolution om revision af arbejdsplanen for EU’s Unge-strategi 2022-2024
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Sikring af inklusionen af unge mennesker i EU’s samfund: Fokus på inklusion af unge ukrainere
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådsresolution om det europæiske uddannelsesområde: Blik frem mod 2025 og videre
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådskonklusioner om videre skridt til at virkeliggøre automatisk gensidig anerkendelse inden for uddannelse
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Læsning og dens betydning for læring, lighed og aktiv deltagelse i samfundet
  2023-05-12T08:30:00.000Z

 • Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 15.-16. maj 2023 Kulturministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4
  2023-05-12T08:30:00.000Z

Dokumenter