B 121: Forslag til folketingsbeslutning om, at virksomheder skal stille sikkerhed for miljøskade, og at forureneren betaler.

Forslaget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, som skal forbedre gennemførelsen af miljøansvarsdirektivet. Lovforslaget skal bl.a. sikre, at virksomheder har både handlepligt og betalingsansvar for forebyggelse og afhjælpning af miljøskader. Det foreslås også, at virksomheder med særlig risiko for større miljøskader skal stille økonomisk sikkerhed, og at bestyrelse, direktion, og hovedaktionærer kan stilles til ansvar for manglende eller utilstrækkelig sikkerhedsstillelse.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-16T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-02-23T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-02-23T00:00:00.000Z