B 117: Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en national handlingsplan med henblik på at regulere den danske bestand af sæler.

Forslaget går ud på at udarbejde en national handlingsplan inden udgangen af 2024, der sikrer yderligere regulering af sælbestanden i de danske farvande. Målet er at forbedre det danske vandmiljø og støtte fiskerierhvervet. Planen skal definere klare rammer for regulering af sælbestanden.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-04T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-02-21T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-02-21T00:00:00.000Z