B 116: Forslag til folketingsbeslutning om at udarbejde en national handlingsplan med henblik på at regulere den danske bestand af mellemskarv.

Forslaget går ud på at udarbejde en national handlingsplan inden udgangen af 2024 for at sikre yderligere regulering af mellemskarvbestanden i danske farvande. Målet er at beskytte fiskebestandene og forbedre det danske vandmiljø ved at nedbringe skarvbestanden.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2024-04-04T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2024-02-21T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2024-02-21T00:00:00.000Z