B 115: Forslag til folketingsbeslutning om billigere kollektiv transport for alle unge under 26 år.

Ifølge forslaget skal alle unge under 26 år have 25 pct. rabat på alle rejser foretaget med rejsekort. Rabatten skal gælde i hele landet, for alle ture uanset formål og med alle offentlige transportformer. Der skal også fortsat være mulighed for en pendlerløsning til unge, der pendler til og fra studie, sådan som ungdomskortet giver mulighed for i dag.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-05-23T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-05-14T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-05-14T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem. og ÆF
  2024-05-07T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-05-01T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-04-24T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-04-10T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2024-02-20T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-20T00:00:00.000Z