L 109: Forslag til lov om ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. (Forlængelse af velfærdsaftalerne på ældreområdet).

Lovforslaget sigter på at forlænge velfærdsaftalerne med Langeland, Middelfart og Viborg Kommuner indtil den 30. juni 2025. Disse aftaler, etableret som en del af regeringens ambition om at frisætte den offentlige sektor på ældreområdet, tillader kommunerne at afvige fra statslige og kommunale regler for at forbedre kvaliteten og fagligheden i ældreplejen.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-05-14T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-05-07T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-24T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-24T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-22T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-22T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-19T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter