B 62: Forslag til folketingsbeslutning om lange dyretransporter.

Forslaget skal sikre skrappere EU-regler for transport af dyr til slagtning eller opdræt, så dyrene maksimalt må transporteres i 8 timer. Desuden skal medlemslandene nationalt kunne indføre strammere regler af hensyn til dyrenes velfærd og for at mindske deres lidelser under transport. Forslaget lægger også op til, at regeringen - parallelt med arbejdet på EU-niveau - indfører regler i Danmark, så dyr til slagtning eller opdræt maksimalt må transporteres i 3 timer.

Forslaget blev forkastet. For stemte 22 (SF, EL, DF, ALT og Lars Boje Mathiesen (UFG)), imod stemte 87 (S, V, LA, DD, M, KF, RV og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Politisk drøftelse
  2024-03-15T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-26T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-01-25T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-15T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-15T00:00:00.000Z