B 79: Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en grøn grundlovskommission.

Det foreslås, at regeringen nedsætter en grøn grundlovskommission, der skal skabe forudsætningerne for at vedtage en ændring af grundloven, hvor miljø-, natur- og klimarettigheder indskrives. På baggrund af kommissionens afrapportering opfordres regeringen til at indkalde Folketingets partier til politiske drøftelser senest inden udgangen af 2024.

Forslaget blev forkastet. For stemte 20 (SF, EL, RV og ALT), imod stemte 87 (S, V, DD, LA, M, KF, DF og Mike Villa Fonseca (UFG)), hverken for eller imod stemte 1 (Jon Stephensen (UFG)).

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-16T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Betænkning
  2024-04-11T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-08T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-29T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-06T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-15T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-15T00:00:00.000Z