B 34: Forslag til folketingsbeslutning om bedre vilkår for private universiteter.

Forslaget har til formål at sikre bedre vilkår for private universiteter. Med forslaget pålægges regeringen desuden at undersøge muligheden for at fremsætte en særskilt lov om private universiteter.

Forslaget blev forkastet. For stemte 30 (LA, DD, KF, DF og Lars Boje Mathiesen (UFG)), imod stemte 79 (S, V, SF, M, EL, RV, ALT og UFG), hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 2. (sidste) behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Politisk drøftelse
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Frist for svar og ændringsforslag
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-02-29T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-12-15T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-11-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-11-07T00:00:00.000Z