: SAU alm. del

Aktører

Sagstrin

 • Modtagelse af deputation fra BlueNord og Crossbridge Energy om kommende lovforslag om afgift på CO₂e-emissioner fra kvoteomfattede sektorer, jf. SAU alm. del – bilag 221.
  2024-05-08T10:15:00.000Z

 • Kl. 11.15. Åbent samråd med skatteministeren om fejlagtige opkrævninger af grundskyld udsendt af Vurderingsstyrelsen, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål N. Se tillige SAU alm. del - svar på spm. 386.
  2024-05-02T11:15:00.000Z

 • Kl. 10.15. Åbent samråd med skatteministeren om Folketingets Ombudsmands udtalelse om foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål M. Se tillige SAU alm. del – bilag 216.
  2024-05-02T10:15:00.000Z

 • Dansk Fjernvarme om CO2-afgift for affaldsenergianlæg, jf. SAU alm. del – bilag 190.
  2024-04-10T10:15:00.000Z

 • Åbent samråd med skatteministeren og transportministeren om nulmoms på indenrigsflyvninger, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål K og L.
  2024-04-05T10:00:00.000Z

 • Åbent samråd med skatteministeren om gældsinddrivelse, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål H, I og J. Se tillige SAU alm. del - svar på spørgsmål 358-361 og SAU alm. del - svar på spm. 259.
  2024-04-04T10:15:00.000Z

 • Haveforeningen Solpletten vedrørende ejendomsvurderingsloven og kolonihaver, jf. SAU alm. del - bilag 173 og SAU alm. del - spm. 376.
  2024-04-03T10:15:00.000Z

 • Modtagelse af deputation fra NIO vedrørende reglerne om registreringsafgift og batteriskift i elbiler. Materiale forventes omdelt inden mødet.
  2024-02-28T10:15:00.000Z

 • House of Oliver Twist A/S om afgiftsforhøjelser på tyggetobak, jf. SAU alm. del - bilag 123 og SAU alm. del - spm. 274.
  2024-01-31T10:30:00.000Z

 • Foreningerne Landbrugsret og Boligret om vurdering af ejendomme og beskatning ved salg, jf. SAU alm. del - bilag 87 og 118 og SAU alm. del - svar på spm. 194.
  2024-01-31T10:15:00.000Z

 • Forening BoligRet om vurdering af ejendomme og beskatning ved salg, jf. SAU alm. del – bilag 87 og SAU alm. del – spm. 194.
  2024-01-18T10:30:00.000Z

 • Biogas Danmark vedrørende indførelse af en CO2-afgiftsrefusion for biogas leveret via gasnettet, jf. SAU alm. del – bilag 95 og 108 og SAU alm. del – spm. 200 og 232.
  2024-01-18T10:15:00.000Z

 • Åbent samråd med skatteministeren om utilsigtede konsekvenser ved de nye ejendomsvurderinger, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål F og G.
  2023-12-07T10:45:00.000Z

 • Åbent samråd med skatteministeren om skæve ejendomsvurderinger, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål A-D. Se tillige SAU alm. del - svar på spm. 386 og 387 (folketingsåret 2022-23, 2. samling).
  2023-10-12T11:00:00.000Z

 • Wøldike Skatterådgivning ApS om skattemyndighedernes håndtering af aktionærlån, jf. SAU alm. del – bilag 159 og 255, SAU alm. del – spm. 418 (folketingsåret 2022-23, 2. samling) og FIU alm. del - svar på spm. 369 (folketingsåret 2022-23, 2. samling)
  2023-10-11T10:15:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke