B 29: Forslag til folketingsbeslutning om, at kun danske statsborgere skal kunne stemme til danske valg.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende kalenderår at tage aktive skridt for at ændre Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, så landene selv kan beslutte, om det kun skal være landenes egne statsborgere, der kan stemme og er valgbare til de nationale valg.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2023-04-27T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2023-02-08T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2023-02-08T00:00:00.000Z