B 28: Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed om privat partistøtte.

Det foreslås, at Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2023 at foretage de nødvendige foranstaltninger, der sikrer fuld åbenhed om privat partistøtte. Det foreslås bl.a., at der indføres krav om, at størrelsen på private bidrag over beløbsgrænsen skal offentliggøres, at der indføres oplysningspligt for »pengeklubber« og »indsamlingsforeninger«, og at der gøres op med »selskabsfinten«.

Aktører

Sagstrin

 • Politisk drøftelse
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bem. og ÆF
  2023-04-14T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-04-12T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-30T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Forslaget som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z