L 48: Forslag til lov om ændring af militær retsplejelov. (Styrkelse af mulighederne for at pågribe militært personel, der er narkopåvirket i tjenesten).

Forslaget giver mulighed for, at Forsvarsministeriets Auditørkorps og andre militære myndigheder kan foretage kontrol af, om tjenstgørende militært personel er påvirket af euforiserende stoffer. Auditøren og andre militære myndigheder kan foretage kontrollen ved at afkræve spyt- og svedprøver og foretage øjenbesigtigelse blandt tjenstgørende militært personel, der fører køretøjer eller i øvrigt varetager opgaver, for hvilke der er fastsat særlige promillegrænser. Desuden gives der mulighed for, at tjenstgørende militært personel kan fremstilles til udtagelse af blodprøve eller afgivelse af urinprøve, hvis den pågældende ikke er i stand til eller nægter at medvirke til en spyt- eller svedprøve eller øjenbesigtigelse. Lovforslaget er en indholdsmæssig uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 40, der blev fremsat den 6. oktober 2022.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-28T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-28T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-28T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-09T00:00:00.000Z