L 25: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2022.

Lovforslagets formål er at formalisere bevillingsændringer, som i 2022 er foretaget på forventet efterbevilling. Lovforslaget har således en bevillingsretlig, men ikke en statsfinansiel funktion.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-02-16T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-31T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-31T00:00:00.000Z