B 17: Forslag til folketingsbeslutning om at sætte gasledningen til Lolland-Falster i bero.

Beslutningsforslaget skal sikre, at etableringen af gasledningen til Lolland-Falster sættes i bero indtil 2025, og at der indkaldes til nye politiske drøftelser på baggrund af et opdateret økonomisk og teknisk beslutningsgrundlag. Det skyldes en lang række ændrede forudsætninger, siden beslutningen om etableringen af gasledningen blev truffet, herunder stigende etableringsomkostninger, den usikre forsyningssituation, det politiske ønske om at gøre Danmark og Europa uafhængige af russisk gas, og at gaskunder vil opleve stigende gaspriser på grund af gasledningen. Forslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 4 fra folketingsåret 2022-23, 1. samling.

Aktører

Sagstrin

  • 1. behandling
    2023-03-21T00:00:00.000Z

  • Forslaget som fremsat
    2023-01-17T00:00:00.000Z

  • Fremsættelse
    2023-01-17T00:00:00.000Z