Rådsmøde 3949 - konkurrenceevne: Rådsmøde nr. 3949 (konkurrenceevne) den 22-23. maj 2023

Aktører

Sagstrin

 • Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 22. maj 2023 Forelæggelse ved erhvervsministeren
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Rådsmøde (konkurrenceevne - forskning og rum) den 23. maj 2023 Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Kommissionens forslag til forordning om kritiske råstoffer
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • EU’s langsigtede konkurrenceevne
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Kommissionens Omnibusforslag tilknyttet SMEI:
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Kommissionens forslag til design-reform
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Delegerede retsakter om standarder for virksomhedernes bæredygtighedsrapportering
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Rådskonklusioner om høj kvalitet, gennemsigtighed, åbenhed, troværdighed og lighed i akademiske udgivelser
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Videnssikkerhed og ansvarlig internationalisering
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • Rådskonklusioner om ”Retfærdig og bæredygtig brug af rummet”
  2023-05-17T08:30:00.000Z

 • EU’s rumpolitik i et nyt geopolitisk landskab
  2023-05-17T08:30:00.000Z

Dokumenter