Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 30. marts 2023

Tilhører sager:

Aktører:


  AX28532

  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/lovforslag/l39/20222_l39_betaenkning.pdf

  Betænkning afgivet af Grønlandsudvalget den 30. marts 2023
  Betænkning
  over
  Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste
  uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.)
  [af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde)]
  1. Indstilling
  Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
  Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
  medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
  med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
  gen.
  En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
  i betænkningen.
  2. Udvalgsarbejdet
  Lovforslaget blev fremsat den 8. februar 2023 og var til
  1. behandling den 23. februar 2023. Lovforslaget blev efter
  1. behandling henvist til behandling i Grønlandsudvalget.
  Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
  Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-
  valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
  gets hjemmeside www.ft.dk.
  Møder
  Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.
  Høringssvar
  Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
  sendt i høring. Den 9. februar 2023 sendte indenrigs- og
  sundhedsministeren høringssvarene og et høringsnotat til
  udvalget.
  Bilag
  Under udvalgsarbejdet er der omdelt 5 bilag på lovforsla-
  get.
  Spørgsmål
  Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 3 spørgsmål
  til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse,
  som ministeren har besvaret.
  Anders Kronborg (S) Anne Paulin (S) Astrid Krag (S) Bjarne Laustsen (S) Flemming Møller Mortensen (S) Kim Aas (S)
  Jeppe Kofod (S) Thomas Jensen (S) Michael Aastrup Jensen (V) Mads Fuglede (V) Henrik Rejnholt Andersen (M)
  Jon Stephensen (M) Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU) fmd. Aaja Chemnitz (IA) nfmd. Anna Falkenberg (SP)
  Kenneth Fredslund Petersen (DD) Charlotte Munch (DD) Carsten Bach (LA) Sólbjørg Jakobsen (LA) Rasmus Jarlov (KF)
  Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Peter Seier Christensen (NB) Alex Ahrendtsen (DF) Karsten Hønge (SF)
  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Trine Pertou Mach (EL) Søren Søndergaard (EL) Christian Friis Bach (RV)
  Theresa Scavenius (ALT)
  Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2022-23 (2. samling)
  AX028532
  Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
  Socialdemokratiet (S) 50
  Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 23
  Moderaterne (M) 16
  Socialistisk Folkeparti (SF) 15
  Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD) 14
  Liberal Alliance (LA) 14
  Det Konservative Folkeparti (KF) 10
  Enhedslisten (EL) 9
  Radikale Venstre (RV) 7
  Dansk Folkeparti (DF) 7
  Alternativet (ALT) 6
  Nye Borgerlige (NB) 3
  Siumut (SIU) 1
  Inuit Ataqatigiit (IA) 1
  Sambandsflokkurin (SP) 1
  Javnaðarflokkurin (JF) 1
  Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
  2