L 39: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.).

Formålet med lovforslaget er at imødekomme et ønske fra Grønlands Selvstyre om at skabe hjemmel til, at personer, der er ansat i den danske stat, har bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden for riget, og personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for riget, samt deres medfølgende familier ligestilles med personer, der har bopæl i Danmark og udsendes til tjeneste af den danske stat, m.h.t. til bopælsregistrering i CPR og optagelse på valglister til folketingsvalg.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-30T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-29T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-29T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-27T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-24T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-03T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter