L 39: Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.).

Formålet med lovforslaget er at imødekomme et ønske fra Grønlands Selvstyre om at skabe hjemmel til, at personer, der er ansat i den danske stat, har bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden for riget, og personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for riget, samt deres medfølgende familier ligestilles med personer, der har bopæl i Danmark og udsendes til tjeneste af den danske stat, m.h.t. til bopælsregistrering i CPR og optagelse på valglister til folketingsvalg.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-18T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-04-18T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-30T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-29T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-29T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-27T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-24T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-03T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-08T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-08T00:00:00.000Z

Dokumenter